tính toán
  Clear
  0
  (
  )
  CA
  x2
  %
  ÷
  7
  8
  9
  ×
  4
  5
  6
  -
  1
  2
  3
  +
  0
  .
  =

  Máy Tính Online

  Máy tính bỏ túi là thiết bị điện tử rẻ tiền, nhỏ, dễ di động dùng để thực hiện những phép tính toán học cơ bản và phức tạp.

  phím

  0123456789 . + - * / % ( ) x s Enter

  BackSpace Delete "  Phép cộng là một quy tắc toán học (toán tử) tác động lên hai đối tượng toán học (toán hạng). Kết quả là tạo ra một đối tượng toán học mới. Cũng giống như phép trừ, phép nhân, phép chia, phép cộng được xếp vào loại toán tử hai ngôi. Ký hiệu của phép cộng là "+". Phép toán cộng hai số có thể viết dưới dạng toán học